Teeltverbod op te sterke hellingen

Bevoordelen van die soorten landbouw die geen uitputtende rol spelen op de bodem, geen hoge erosiegraad kennen, de bodem weinig beroeren, bodemleven stimuleren, ... agroforestry bijvoorbeeld. en uiteraard, het eerder voorgestelde teeltverbod instellen.

28 maart 2018 - Bart V
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0